Za sve narudžbe i pitanja molimo Vas da nam se obratite na info@polygraf.hr ili na tiskarapolygraf@gmail.com.

Navedene cijene su bez PDV-a.

A6 letak 4/0 (10,5 x 14,8 cm - jednostrani tisak)

Kom
1000 25,00 €
2000 40,00 €
3000 62,00 €
5000 73,00 €
10000 89,00 €

A6 letak 4/4 (10,5 x 14,8cm - obostrani tisak)

Kom
1000 30,00 €
2000 45,00 €
3000 70,00 €
5000 80,00 €
10000 100,00 €

A5 letak 4/0 (14,8 x 21 cm - jednostrani tisak)

Kom
1000 40,00 €
2000 62,00 €
3000 73,00 €
5000 88,00 €
10000 100,00 €

A5 letak 4/4 (14,8 x 21 cm - obostrani tisak)

Kom
1000 45,00 €
2000 70,00 €
3000 80,00 €
5000 100,00 €
10000 180,00 €

A4 letak 4/0 (21 x 29,7 cm - jednostrani tisak)

Kom
1000 70,00 €
2000 100,00 €
3000 112,00 €
5000 185,00 €
10000 290,00 €

A4 letak 4/4 (21 x 29,7 cm - obostrani tisak)

Kom
1000 75,00 €
2000 115,00 €
3000 130,00 €
5000 210,00 €
10000 330,00 €

Uski letak 4/0 (9,9 x 21 cm - jednostrani tisak)

Kom
1000 30,00 €
2000 40,00 €
3000 50,00 €
5000 69,00 €
10000 105,00 €

Uski letak 4/4 (9,9 x 21 cm - obostrani tisak)

Kom
1000 38,00 €
2000 49,00 €
3000 60,00 €
5000 75,00 €
10000 120,00 €

Deplijan letak 4/4 (9,9 x 21 cm - obostrani tisak, presavijen)

Kom
1000 85,00 €
2000 140,00 €
3000 180,00 €
5000 240,00 €
10000 390,00 €

Za sve narudžbe i pitanja molimo Vas da nam se obratite na info@polygraf.hr ili na tiskarapolygraf@gmail.com.